gör ditt val

Anmälan och prisuppgifter

Den 19-21 november 2020 är det dags igen för Gymnasiemässan! Boka din medverkan nu.

* Tilläggsvillkor Covid-19. Läs mer längst ned på sidan.

Anmälan
Skicka in en intresseanmälan direkt här »

Pris för deltagande (alla priser exklusive moms):
1535 kr/kvm skolor
1735 kr/kvm företag
Vid monterbokning gäller minst 12 kvm.
ExpoStart: 5195 kr

ExpoStart
Vad är det och vad ingår »

Företagsprofil Online
Med Företagsprofil Online får du ett effektivt verktyg för du som utställare har möjlighet att visa ditt företag online på eventets hemsida! Läs mer här »

Samutställaravgift: 2995 kr
Om ni är fler företag som ställer ut tillsammans i montern.

Miljöavgift (obligatorisk miljöavgift för hållbar avfallshantering)
Monter 1-15kvm, 95 kr/monter
Monter 16-49kvm, 295 kr/monter
Monter > 50kvm, 995 kr/monter

Kontakta oss
Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar, önskemål eller vill boka monter.
Maila oss »

Projektsäljare
Denise Dengg
070-789 42 09
sales.gymnasiemassan@stockholmsmassan.se

Allmänna villkor Stockholmsmässan AB
Allmänna villkor »

 

* Tilläggsvillkor Covid-19

Med anledning av rådande Covid-19 situation erbjuder Stockholmsmässan (SM) sina kunder (SM-kund) förmånligare betalningsvillkor, vilket innebär att monterhyra och övriga ersättningar för Utrymmen ska betalas senast trettio (30) dagar innan Arrangemangets startdatum.

SM kommer också i händelse av om Covid-19 direkt eller indirekt påverkar Arrangemangets genomförande senast den 5 oktober 2020 meddela SM-kund om Arrangemanget ställs in.

Om Arrangemanget ställs in enligt ovan har SM-Kund inte en skyldighet att betala monterhyra och ännu ej utförda tjänster för Arrangemanget. Om SM-kund har erlagt betalning för monterhyra och ännu ej utförda tjänster ska betalningen (ej tillgodohavanden) återbetalas av SM om Arrangemanget ställs in enligt ovan. Anmälningsavgiften återbetalas inte, men
tillgodoräknas SM-kund om denne deltar vid nästa genomförande av Arrangemanget. Parterna ska svara för sina egna nedlagda kostnader och ingen av parterna är berättigad till skadestånd från den andra parten med anledning av att Arrangemanget ställs in enligt ovan.

Till undvikande av tvivel ska det som stadgas i övrigt i avtalet (inkluderat SM:s Allmänna villkor) fortsatt gälla mellan parterna, oaktat ovan angivet ska §3.4 i SM:s Allmänna villkor alltid kunna åberopas och ska gälla i full och oförändrad form för den händelse Arrangemanget påverkas av händelse som inträffar senare än den 5 oktober 2020.

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan parterna.

Lagenlig mervärdesskatt tillkommer, betalas mot faktura