Klocka

Öppettider samt utflyttstider

Gymnasiemässans öppettider 2019
Torsdag 21 november kl 08:30 - 17:00
Fredag 22 november 08:30 - 16:00 
Lördag 23 november 09:00 - 16:00

Utflyttningstider
Lördag 23 november kl 16:00 - 24:00
Söndag 24 november kl 07:00 - 16:00

Utflyttning
När mässan stängt övergår hallarna till att vara en arbetsplats som ska vara säker för både dina och våra medarbetare. Det är inte tillåtet för barn under 16 år att vistas i lokalerna. Demontering kan påbörjas direkt efter mässans stängning men vi ber dig att hålla gångarna tomma tills lagrat gods är inkört. Observera att detta kan ta upp till 3 timmar. Därefter tillåts egna fordon att köra in på mässområdet men endast för i/urlastning, inte parkering. Parkeringsvärdar tillhandahåller p-kort som gäller på parkeringarna runt Stockholmsmässan. Tomma gångar gör utflytten smidigare.

Utställarkort och workpass
Utställarkortshanteringen stänger kl 16:00 på lördag. Workpass kan då hämtas och gäller för in/utpassering från kl 16:00 när mässan stängt. De hämtas mot uppvisande av ID-kort i entrén.

Monter under uppsikt
Lämna inte montern obemannad så länge det finns stöldbegärligt gods kvar.

Gods
Var noga med märkning av gods som ska hämtas efter officiell utflytt. Omärkt gods bortforslas och lagerkostnad bekostas av dig som utställare. Om vi inte kan avgöra vem godset tillhör kasseras det. Servicecenter kan förmedla transporter.