Särskilda regler

Djur
Det är förbjudet att gå omkring med djur i gångarna och att ha djur utanför montrarna. Reptiler och ödlor ska vara i sina terrarium.

Ätbart
Det är inte tillåtet att dela ut frukt, godis eller läsk i montern. Undantag medges för utbildningar inom hotell och restaurang som delar ut smakprover på egenproducerade varor från utbildningen. 

Utlottning
När det gäller utlottning och utdelning av vinster i i montern under mässdagarna får vinstvärdet på den totala summan per vinst inte överstiga 1000 kronor. I övrigt hänvisar vi till Lotterilagen.