22-23 november 2022

Frågor och svar - Övrigt

Hur går den digitala mässan till?
Online 22-23 november
Tisdag 08:30 – 17.00
Onsdag 08:30 - 20:00 

- Tillgänglig för blivande studenter, SYV, lärare och föräldrar i hela landet. 
- Besöket samordnas av högstadieskolans studie- och yrkesvägledare.
- Ni väljer storlek på montern baserat på de tre paket som finns
- Stort webbinarieprogram


Vilka är mässans öppettider?

Online 22-23 november tisdag kl 08:30-17:00 och onsdag 08:30-20:00. Övrig tid är plattformen öppen men chattar och videosamtal är inte aktiva. 

Kan jag som förälder besöka mässan?
Ja, du loggar in på den digitala plattformen och anger att du är målsman, du kan logga in hur många gånger du vill under mässdagarna

Hur många besökare förväntas delta?
2021 hade Gymnasiemässan 21 142 besökare

Är den digitala mässan mobilanpassad?
Nej, vi rekommenderar inte att besöka mässan på mobilen. För bästa användarupplevelsen rekommenderar vi att använda Google Chrome på datorn. 

Varför ställs inte mässan om till en fysisk mötesplats nu när restriktionerna har lyfts?
Stockholmsmässan arrangerar Gymnasiemässan på uppdrag av Gymnasieantagningen Storstockholm.
Att arrangera en mässa kräver stor framförhållning och tidsplanering, så att alla skolor, utställare och besökare vet vilka villkor som gäller.
Styrgruppen för Gymnasieantagningen i hela Region Stockholm var samstämmiga att en digital gymnasiemässa var det bästa för 2022 och det beslutet står kvar trots slopade restriktioner.

Hur kan vi kontakta er?
Gymnasiemässan
Projektledare
Hanse Thorslund
hanse.thorslund@stockholmsmassan.se

Sälj : 
08-749 42 94
sales.gymnasiemassan@stockholmsmassan.se

Support:
event@educations.com
Supportsidan