22-23 november 2022

Frågor och svar - Plattformen

Varför ställs inte mässan om till en fysisk mötesplats nu när restriktionerna har lyfts?

Stockholmsmässan arrangerar Gymnasiemässan på uppdrag av Gymnasieantagningen Storstockholm.
Att arrangera en mässa kräver stor framförhållning och tidsplanering, så att alla skolor, utställare och besökare vet vilka villkor som gäller.
Styrgruppen för Gymnasieantagningen i hela Region Stockholm var samstämmiga att en digital gymnasiemässa var det bästa för 2022 och det beslutet står kvar trots slopade restriktioner.

Vilken är startsidan för mässan?
Gymnasiemassan.nu är startsidan för mässan. Alla elever i Stockholm kommer att gå in på plattformen via gymnasiemassan.nu

Hur många samtidiga användare klarar plattformen? 
Plattformen har ingen direkt begränsning på samtidiga användare, det som kommer att sätta gräsen är skolornas internetuppkoppling och nätverk därför kommer vi tillsammans med Gymnasieantagnigen Storsthlm ta fram riktlinjer för SYV hur de ska planera lektionerna med eleverna och att SYV bokar tid om det är fler än 10 elever som ska besöka mässan samtidigt.

Har ni något utbildningsmaterial?
Vi kommer att genomföra webbinarier med utställarna innan mässan börjar och det kommer läggas upp inspelat material på supportsidan. Det finns också flera enkla filmer som visar olika delar av plattformen och montern på samma sida. 

Vem är leverantör av siten?
Vi är partners med gymnasium.se som utvecklat plattformen. Vid support av plattformen kontakta event@educations.com eller besök supportsidan

Är den digitala mässan mobilanpassad?
Nej,  vi rekommenderar inte att plattformen besöks från mobil. För bästa användarupplevelsen rekommenderar vi att använda Google Chrome på datorn.

Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal? Varför ska vi skriva på?
Ett personuppgiftsbiträdesavtal reglerar hur ni som utställare får använda de personuppgifter ni får tillgång till efter mässan. Om ni som utställare inte godkänner avtalet kommer ni bara få avpersonifierad data efter mässan är avslutad och kan då inte ta direktkontakt med alla elever som besökte och visade intresse för er monter under mässdagarna

Schrems målet
Största riskmomenten:

  • Chatten (både verktyget + att medarbetarnas namn syns i chattfönstret med en besökare)
  • Servrarna

Det här kan ni göra för att skydda medarbetarna:

  • Logga in med ett generiskt inlogg, ex. info@hermods.se
  • Inte använda medarbetarnas egna namn utan enbart skriva titel och skola i chatten (det som visas i chatten)

Nya system

  • Nytt säkrare chattsystem till mässan 2022
  • Servrarna är placerade i Frankfurt vilket innebär 0% risk för förflyttning av data till tredje land