Gymnasiemässan

Mål 4: God utbildning för alla

God utbildning är grunden för ett hållbart samhälle.

 

Gymnasiemässan arbetar med FN:s mål 4 God utbildning för alla med fokus på två av delmålen:

 

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

 

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

 

 

Gymnasiemässan arbetar med delmål 4.1 och 4.4 genom att;

- Säkerställa att besökarna får ta del av bredden av de flesta utbildningar som finns, yrkes- och högskoleförberedande utbildningar, och därmed öka antalet ungdomar som har relevanta färdigheter.

- Säkerställa att endast skolor som är avgiftsfria och har en god kvalitet på sin utbildning ställer ut. 

- Med relevanta budskap uppmana elever och föräldrar/ vårdnadshavare att besöka gymnasiemässan. 

- Skapa inspiration och lustfylld upplevelse kring valet av gymnasium på mässan. 

 


  • Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

  • Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.


Källa: Globalamalen.se