gymnasiemassan-stockholmsmassan

Gymnasiemässans arbete med FN:s utvecklingsmål

Som Sveriges största gymnasiemässa och i region Stockholm är hållbarhet en viktig och nödvändig del av vår verksamhet. FN:s 17 Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra utmaningar till år 2030:

•Att avskaffa extrem fattigdom.
•Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
•Att främja fred och rättvisa.
•Att lösa klimatkrisen.
 
Fyra utmanande mål som Gymnasiemässan vill bidra till att uppnå.

Gymnasiemässan har arbetat igenom de 17 målen och 169 delmålen och identifierat det mål som är prioriterat för Gymnasiemässan;

➔ Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
➔ Mål 4: God utbildning för alla.
➔ Mål 10: Minskad ojämlikhet.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Läs mer här

Mål 4 : God utbildning

Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Läs mer här

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder.

Läs mer här

Vårt hållbarhetsarbete

Läs om hur vi på Stockholmsmässan arbetar kring hållbarhetsfrågorna

Läs mer här