gymnasiemassan-stockholmsmassan

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Gymnasiemässan arbetar med FN:s mål 10: Minskad Jämlikhet med fokus på ett av delmålen

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.


Gymnasiemässan arbetar med delmål 10.2 genom att:

- Genom att erbjuda ett brett utbud av utbildningsmöjligheter på mässan, inklusive både yrkes- och högskoleförberedande utbildningar, strävar vi efter att öka tillgången till kvalitativ utbildning för alla elever. genom att presentera olika utbildningsalternativ och erbjuda rådgivning och information på ett inkluderande sätt, strävar vi efter att minska klyftan mellan olika grupper av elever och ge alla samma möjlighet att följa sin utbildningsväg.

Samarbeta med organisationer som står för mångfald och inkludering. Genom samarbeten med organisationer och skolor som aktivt arbetar för att minska ojämlikheter och främja lika möjligheter, skapar vi en plattform där elever från olika bakgrunder kan känna sig välkomna och representerade.

Skapa tillgänglighet för alla elever genom att erbjuda avgiftsfri entré.

Skapa tillgänglighet genom att säkerställa att mässlokalen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Genom att ta hänsyn till olika behov och skapa en inkluderande miljö arbetar vi för att minska ojämlikheter och ge alla elever lika möjligheter att delta och ta del av information och resurser på mässan.

Tillhandhålla en digital plattform för de elever som inte kan delta på mässan av diverse skäl.

Gymnasiemässans engagemang för att minska ojämlikheter inom och mellan länder genomsyrar hela evenemanget. Genom att främja inkludering, tillgänglighet och lika möjligheter strävar vi etter att skapa en rättvis och jämlik plattform för alla elever att utforska sina utbildningsmöjligheter och bygga en framtid baserad på sina egna intressen och talanger.