Tre tjejer på rad håller varandra om axlarna

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en viktig del för en bättre framtid för alla 

Gymnasiemässan arbetar med FN:s mål 3: God hälsa och väl befinnande med fokus på ett av delmålen:

3.9 Senast 2030 säkerställa hälsa och välbefinnande för alla människor i alla åldrar.

Gymnasiemässan arbetar med delmål 3.9 genom att:

Samarbeta med organisationer som fokuserar på att stödja unga människor i deras utveckling. Genom partnerskap med organisationer tillhandahåller vi en plattform där elever kan få information och stöd i viktiga frågor som påverkar deras hälsa och välbefinnande. Dessa samarbeten syftar till att skapa medvetenhet och tillgänglighet till resurser som kan hjälpa eleverna att navigera genom utmaningar och främja deras välbefinnande.

Tillhandhålla möjligheter och få rådgivning och mentorskap från erfarna professionella inom olika branscher. Detta hjälper eleverna att utforska sina intressen och utveckla relevanta färdigheter för att uppnå sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap. 

Främja hälsosamma levnadsvanor och fysisk aktivitet. Genom att främja en aktiv livsstil och betona vikten av välmående strävar vi efter att stödja elevernas hälsa och välbefinnande. 

Genom att fokusera på mål 3.9 och arbeta tillsammans kan vi bidra till en bättre framtid för alla. Kom och delta på gymnasiemässan 2023 för att ta del av de möjligheter som en god utbildning erbjuder och vara en del av den positiva förändring vi vill se i världen.