kille och tjej jobbar

Mål 4: God Utbildning för alla

God utbildning är grunden för ett hållbart samhälle. 

Gymnasiemässan arbetar med FN:s mål 4: God utbildning för alla med fokus på två av delmålen.

4.1: Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper. 

4.4: Till 2030 väsentligen öka antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Gymnasiemässan arbetar med delmål 4.1 och 4.4 genom att;

- Säkerställa att besökarna får en bred exponering för olika utbildningar, inklusive yrkes och högskoleförberedande utbildningar, för att främja relevant kompetensutveckling.

- Säkerställa att skolor som är avgiftsfria och har kvalitativa utbildningar för att säkerställa likvärdighet och tillgänglighet för alla på sin utbildning ställer ut.

- Genom relevanta budskap inspirera och uppmuntra elever föräldrar/vårdnadshavare att besöka gymnasiemässan och ta del av de möjligheter som en god utbildning kan erbjuda.

- Skapa en inspirerande och engagerande upplevelse kring valet av gymnasium på mässan, där besökarna kan utforska olika utbildningsvägar och upptäcka sin passion.

 

  • ''Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

  • Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.''
  •  
  • Källa: globalamalen.se
  •