An regular image
Var snäll och skriv ett sökord

Fempowerment

Fempowerment är en ideell organisation som stödjer och hjälper kvinnor, flickor och icke-binära med utomnordiskt ursprung, som utsatts för våld i hemmet. De erbjuder hjälp, support och gratis juridisk rådgivning på olika språk. Vi ger hjälp och stöd via deras rikstäckande supportjourlinje, chatt och mejl. Fempowerment är en feministisk och antirasistisk organisation som är religiöst och politiskt oberoende.

Fempowerments främsta uppgift är att stödja överlevande av våld i hemmet, vilket de har lång erfarenhet av. Alla med utomnordisk bakgrund som identifierar sig som kvinna, tjej eller icke-binär är välkomna att kontakta organisationen och de ger hjälp på många olika språk via chatt, telefon eller fysiskt möte. De ger även stöd i kontakt med myndigheter som socialtjänsten, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, polisen och domstol med flera.

Utöver det ovannämnda engagerar de sig i påverkansarbete, och utvecklar och bedriver förebyggande arbete med kvinnor, män, icke-binära och unga.