An regular image
Var snäll och skriv ett sökord

Mini Maria

Mini Maria Stockholm är en samverkansmottagning mellan Stockholms stad och Region Stockholm och finns till för ungdomar upp till 20 års ålder och deras anhöriga som har oro för eller frågor om alkohol och droger.
Mini Maria Stockholm har stor erfarenhet av att möta unga som använder droger eller alkohol, och erbjuder kostnadsfri hjälp och stöd oavsett om man testat någon enstaka gång eller har ett beroende.
På mottagningarna arbetar socialsekreterare tillsammans med sjuksköterskor, läkare och psykologer.

Initiativ till besöket kan tas av dig som över 18 år, en vårdnadshavare eller av din stadsdelsförvaltning. Andra viktiga vuxna, skolpersonal eller personer i ungdomens nätverk är också alltid välkomna att ta kontakt för frågor eller konsultation.