An regular image
Var snäll och skriv ett sökord

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en sekulär och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med organisationen, stödet är kostnadsfritt, de har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs för att få stöd.

De erbjuder:

Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
Stöd vid eventuell rättegång.
Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.
Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.