An regular image

Solna

Välkommen till Yrkesgymnasiet i Solna!

Om oss

Yrkesgymnasiet

Var snäll och skriv ett sökord

Välkommen till Yrkesgymnasiet Solna!

Såhär fördelas din gymnasietid hos oss:
- 50% lärling
Mer än hälften av din skoltid är förlagd på en arbetsplats. Där lär du dig ett yrke på riktigt.
- 25% gymnasiegemensamma ämnen
Du läser gymnasiegemensamma ämnen såsom svenska, engelska och matematik. Alla ämnen är dock anpassade till ditt yrkesval.
- 25% yrkesämnen
Du läser ämnen som hör till ditt yrkesval – exempelvis läser frisörer entreprenörskap. Största delen av dessa poäng tillgodogör du dig ute på din arbetsplats.

Våra program

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • Hotell- och turismprogrammet
  • Fordon- och transportprogrammet
  • VVS- och fastighetsprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet