An regular image

Marinteknikutbildningen

Elteknik

Marinteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel båtbyggare, marintekniker och marin systemtekniker.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om olika typer av fartyg som används som fritidsbåtar samt om deras motorer, system och utrustning. I detta ingår funktion, konstruktion, reparation och service av fritidsbåtar och de system som förekommer.

Stor teknisk bredd och avancerad teknik utmärker de yrken som utbildningen leder till. Den tekniska utrustningen för service av fritidsbåtar blir också alltmer komplex och specialiserad. Detta ställer höga krav på användare och på dem som ska utföra service och underhåll av fritidsbåtar och deras motorer, system och utrustning. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ.