An regular image

Ekonomiprogrammet

Juridik

Ekonomiprogrammet med inriktning juridik
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program där du studerar ekonomi, företagande och juridik.

Inriktningen juridik passar dig som är intresserad av lag och rätt, etik och moral samt ekonomi. Du får kunskaper om hur man löser juridiska problem och använder lagtext. Du läser juridikkurser riktade mot privatlivet, affärsvärlden och samhället i stort.

Under utbildningen får du insikter om vilken betydelse lagar och regler har i ett demokratiskt samhälle och lär dig att analysera juridiska frågeställningar.

Du läser även företagsekonomi och har möjligheten att utifrån en egen affärsidé starta och driva ett företag genom Ung företagsamhet (UF).

Programmet passar dig som:

  • Är intresserad av företags- och samhällsekonomi
  • Vill studera hur företag och privatpersoner påverkas av Sveriges lagar
  • Vill lära dig hur man startar och driver företag

Tänkbara yrken:
Affärsjurist, ekonom, börsmäklare, lärare eller advokat.