Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet, lärling

Under utbildningen får du bland annat lära dig om försäljning, näthandel, inköp och service. Vi ger dig grunderna i försäljningsteknik, marknadsföring och entreprenörskap. Under dina tre år hos oss kommer du bland annat få planera, genomföra och följa upp kampanjer och exponeringar i butiker.

Du lär dig även hantera digitala medier och presentationsteknik i en kurs som heter Information och kommunikation. Kursen innefattar mycket retorisk kunskap och genom alla årskurser arbetar vi i Googles programvaror där vi genomför virtuella uppgifter. Andra centrala ämnen för utbildningen är servicekunskap, praktisk marknadsföring och personlig försäljning.

Sökord: FSFOR