An regular image

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Hälsa och omsorg är en av våra profiler inom Vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen passar dig som inte riktigt vet ännu inom vilket vårdområde du vill arbeta i framtiden eller för dig som vill arbeta brett inom omvårdnad och sjukvård.

Du lär dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa. Du bildar dig även en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt på lokala arbetsplatser. Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och regler fungerar och får koll på olika läkemedel och deras biverkningar.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter utbildningen ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik.