An regular image

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Om du gillar affärsrelationer och att inspirera och motivera människor, så är denna utbildning något för dig. Du får en ekonomiutbildning i grunden men du blir också expert på det mänskliga mötet, sociala interaktioner och skapandet av mänskliga upplevelser.

Management är en gymnasieutbildning som endast finns hos oss på Drottning Blanka. Den bedrivs i samarbete med Hotel Institute Montreux (HIM), som är en av Europas mest kända skolor inom Management i Schweiz. Drottning Blankas Gymnasieskolor har ett skräddarsytt och exklusivt samarbete med HIM och de erbjuder just detta fina stipendium enbart för våra elever.

Under utbildningen får du utforska begreppet Management och vad det innebär att vara ledare i Sverige och internationellt. I nästa steg utvecklas dina kunskaper såväl på skolan som ute på olika arbetsplatser.

Ekonomiprogrammet ger dig många möjligheter inför fortsatta studier. Hela samhället är en potentiell arbetsmarknad både nationellt och internationellt.