An regular image

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Räddningsmedicin är en av våra profiler som ryms inom Vård- och omsorgsprogrammet. Till skillnad från profilen Hälsa och omsorg så ligger fokuset här på akutsjukvård.

Under utbildningen lär du dig förstå människors olika behov och får gedigna kunskaper om hygien och hälsa. Du grundar även en förståelse för hur viktig du som vårdare kan vara för en individ, sett både till fysiska och psykologiska faktorer.

I nästa steg utvecklas dina kunskaper kring hur arbetsuppgifter utförs, främst genom att du övar praktiskt på lokala arbetsplatser. Du lär dig förstå hur socialtjänstens lagar och regler fungerar och får koll på olika läkemedel och deras biverkningar.

Efter Vård- och omsorgsprogrammet ska du ha kunskaper som gör det möjligt att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Du läser kurser för att få insyn och kunskaper i till exempel omvårdnad, medicin, hälsa och hälsopedagogik.