An regular image

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

Uniform och beteende ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap. För dig som vill ha en god grund att stå på och som i framtiden är intresserad av att jobba inom tex ett uniformsyrke, är detta helt rätt val av utbildning. Utbildningen har en röd tråd igenom sig och grundar sig på yrken som tex polis, kriminalvårdare, yrken inom försvarsmakten eller räddningstjänsten etc.

Inriktningen är beteendevetenskap och betyder att du läser mycket om beteende och förhållningssätt, både i grupp och som enskild individ och med bas i psykologin. Elever som tex är intresserade av att läsa vidare till tex socionomer, beteendevetare eller psykologer får en god bas att bygga vidare på. Våra fördjupningskurser är kriminologi samt fred och konfliktfrågor och ger dig en god bas inför det internationella perspektivet i utbildningen.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som riktar sig mot dig som är intresserad av att studera vidare.