Sjömansskolan Stockholm

Mitt i Stockholm finns skolan som sedan år 2000 utbildat yrkesfolk till den svenska handelsflottan.

Var snäll och skriv ett sökord

Sjömansskolan - din hamn i stormen.
Vi ger Sjöfartsutbildningen, en riksrekryterande utbildning med egna examensmål, godkänd av Skolverket och Transportstyrelsen.

Den lilla skolan med stort yrkeshjärta
Fokus ligger på yrket som manskap på däck eller i maskin ombord på fartyg. På skolans övningsfartyg M/S Polfors får du öva de arbetsuppgifter du ska kunna hantera som manskap ombord på ett fartyg. Där ingår förtöjning, lastning och lossning, underhållsarbeten, gå vakt, vara utkik på bryggan, brandövningar, överlevnadsövningar, sjösätta livbåtar.
Det finns möjlighet att läsa mer teori för att förbereda sig inför studier till sjöbefäl efter gymnasiet.
Skolan är liten med endast 50 elever. Alla känner varandra, både lärare och elever. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en bra utbildning och bra stämning.
Sjömansskolan är en oberoende friskola, fri från krav från kortsiktigt riskkapital och styrelserummen på de stora utbildningsföretagen.

Kontakt

An regular image