An regular image

Magelungens Resursgymnasium Liljeholmen

Vi är ett resursgymnasium för elever som behöver mindre undervisningsgrupper och extra stöd.

Var snäll och skriv ett sökord

På Magelungen Liljeholmen har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. Vi har hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till eleverna.

Lärmiljön är strukturerad, lugn, och vi lägger stor vikt på att variera undervisningen.

Du som elev får en laptop till låns för att bedriva dina studier. I google classroom läggs instruktioner och arbetsuppgifter upp. Allt skolarbete sker i regel på plats på skolan, så att du inte behöver ta med en massa läxor hem.

Vi strävar efter att du tidigt utvecklar dina yrkeskunskaper och skapar en yrkesidentitet. Vi vill att du som elev ska ha en förankring i arbetslivet och därför lägger vi stor vikt på Apl (arbetsplatsförlagt lärande). Du kommer vara ute på en arbetsplats cirka 20 veckor under din utbildning hos oss och få omsätta dina kunskaper du fått i skolan till verkligheten. Detta är en mycket viktig del och en utmärkt möjlighet för dig att knyta kontakter för framtida arbete.

Kontakt