An regular image

Magelungens Resursgymnasium Danvikstull

Vi är ett resursgymnasium för elever som behöver mindre undervisningsgrupper och extra stöd.

Var snäll och skriv ett sökord

Magelungens gymnasium i Danvikstull vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Vi möter elever med hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik

Vår lärmiljö är liten nog att erbjuda en personlig atmosfär med studiero och personligt bemötande, men ändå tillräckligt stor för att vara en bred arena för möten och relationsbyggande. Arbete med skolnärvaro har hög prioritet. De cirka 100 elever som går hos oss är fördelade på två våningsplan och i små klasser.

Frukost erbjuds varje dag.
Lektioner pågår mellan klockan 9.00 och 15.00.

På gruppnivå finns ett specialpedagogiskt stöd med en genomgående och tydlig lektionsstruktur med bildstöd.

Vi har en resursstark elevhälsa: specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och lärarassistenter.

Som schemalagd undervisningstid finns även studiestugor för att öka elevernas möjlighet att jobba i kapp eller fördjupa sig.

Kontakt