An regular image
Var snäll och skriv ett sökord

Nolltolerans mot våld på gymnasiemässan

Gymnasiemässan är en möjlighet för elever att få information om olika utbildningar och yrken. Det är också en plats där man ska känna sig trygg och respekterad. Därför gäller det nolltolerans mot våld, mobbning, trakasserier och andra kränkningar på mässan.

När du som elev besöker mässan, måste du följa vissa regler för att bidra till en säker och trevlig miljö. Du får inte ta med dig några föremål som kan användas som vapen eller som kan skada dig själv eller andra. Det gäller till exempel vassa föremål, stickvapen, sprängmedel, skjutvapen, sprayburkar, tårgas och andra farliga föremål. Om du har något sådant med dig, kommer det att beslagtas av ordningsvakterna.

Om du bryter mot nolltoleransregeln eller stör ordningen på något annat sätt, kan du bli avvisad från mässan eller anmäld till polisen. Du kan också bli ansvarig för eventuella skador som du orsakar.

Gymnasiemässan är till för dig som vill planera din framtid och ha kul. Visa hänsyn och respekt mot andra besökare, utställare och personal. Tillsammans kan vi göra mässan till en positiv upplevelse för alla!