An regular image

Thorildsplans gymnasium

Skolan med tradition, hjärta och gemenskap. En helt vanlig skola, för helt unika elever.

Var snäll och skriv ett sökord

Thorildsplans gymnasium
Nära tunnelbanan hittar du oss! Traditionella skollokaler med idrottshall, matsal, aula och ett fantastiskt skolbibliotek. Här finns fem olika program, något för alla!

Om oss
Vi har nästan 1400 elever som varje dag går igenom våra portar. Alla blandas här, som en spegelbild av samhället i stort, och bidrar till den inspirerande miljön och gemenskapen som kännetecknar vår skola. Det är olikheterna – inte likheterna – som förenar oss.

Bildning
Att skapa möjligheter för bildning både på och utanför lektionstid är en självklarhet för oss. Sociala aktiviteter och personlig utveckling är en naturlig del som kompletterar lärandet i skolan. Eleverna får bland annat möjlighet att bygga relationer över program- och årskursgränser via idrottsaktiviteter, elevföreningar och studieresor.

Stipendiefonder
Tidigare elever på skolan har donerat pengar till stipendiefonder som finansierar alla klassers studieresor, samt stipendier för flit och resultat.

Kontakt