An regular image

Ekonomiprogrammet

Juridik

Juridiken präglar vårt samhälle och vår personliga vardag, inte minst när det gäller avtal och olika typer av kontrakt. Vi ger dig försprång med en bra grund för fortsatta studier.

Undervisningen ska leda till att du utvecklas i förmågan att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem.

Här får du lära dig att formulera dig korrekt och precist, eftersom det juridiska språket ställer höga krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa.

SAMARBETEN
Skolan har ett nära samarbete med Järfällas näringsliv med stöd av kommunens näringslivschef.

Du får också besöka Stockholms Universitet där du under forskardagarna lär dig mer om högre studier, som ett sätt att bli förberedd inför vidare studier.

EFTER GYMNASIET
Efter att du har avslutat dina gymnasiestudier är du väl förberedd för högre studier inom ekonomi eller juridik.

Exempel på yrken som du kan utbilda dig till: jurist, advokat, polis, åklagare, lärare eller socionom.