An regular image

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Är du intresserad av matematik och de naturvetenskapliga ämnena?

Det här är utbildningen för dig som vill bli läkare, kemist, biolog, civilingenjör eller förverkliga någon annan dröm!

KEMI, FYSIK, BIOLOGI & MATEMATIK
Som elev på utbildningen får du de kunskaper som du behöver inom kemi, fysik, biologi och matematik.

Du får arbeta med laborationer i skolans väl anpassade lektionssalar. Du har också möjlighet att läsa utmanande fördjupningskurser inom matematik och naturvetenskap som ger dig bra kunskaper för högre studier.

SAMARBETEN, STUDIEBESÖK & EXKURSIONER
För att fördjupa lärandet samarbetar vi bland annat med Vetenskapens Hus, Forskarskolan vid Stockholms Universitet samt Akademiska sjukhuset Uppsala.

EFTER GYMNASIET
Efter att du har avslutat dina gymnasiestudier är du väl förberedd för högre studier.

Exempel på yrken som du kan utbilda dig till: läkare, veterinär, optiker, astronom, landskapsarkitekt eller bli forskare.