An regular image

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av dagsaktuella samhällsfrågor? Vad som formar samhället och vad som kommer att påverka framtiden?

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap studerar du demokrati, internationella relationer, etik, hållbar utveckling och genusfrågor.

Lär dig arbeta vetenskapligt och utveckla ditt kreativa tänkande. I projekt får du tillämpa dina kunskaper från flera ämnen för att söka svar på dagsaktuella frågeställningar.

Under sista läsåret knyter du ihop dina kunskaper i ett gymnasiearbete. Du kan arbeta med det i flera kurser, och du får regelbunden handledning under arbetets gång.

EFTER GYMNASIET
Efter att du har avslutat dina gymnasiestudier är du väl förberedd för högre studier.

Exempel på yrken som du kan utbilda dig till: journalist, lärare, jurist, copywriter, polis, HR-assistent, marknadsförare, socionom eller psykolog.