An regular image

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

Studera hur människor fungerar i olika sammanhang och hur våra beteenden och personligheter formas, på individ-, grupp-, och samhällsnivå.

Kommunikation, identitet, psykisk hälsa och ledarskap är några exempel på ämnen som du kommer studera. Här får du analysera och diskutera konkreta och aktuella frågor, ofta i form av artiklar eller Case.

SEGREGATION, GENUS & KÄLLKRITIK
Här få du studera segregation och bostadsmiljöer under en gemensam fältstudie i olika områden.

Genus kan hjälpa oss att förstå strukturer i samhället och vilka konsekvenser de får. Lär dig om vad som är sant och falskt i det enorma informationsflödet genom att kritiskt granska källor och att tänka själv.

EFTER GYMNASIET
Efter att du har avslutat dina gymnasiestudier är du väl förberedd för högre studier.

Exempel på yrken som du kan utbilda dig till: polis, jurist, psykolog, socionom, lärare eller kriminalvårdare.