An regular image

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap, Specialpedagogisk verksamhet

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap för dig som har diagnos inom AST (autismspektrumtillstånd).

I programmet studerar du hur människor fungerar i olika sammanhang. Du lär dig arbeta vetenskapligt kring hur våra beteenden och personligheter formas på individ-, grupp-, och på samhällsnivå.

DEN PECIALPEDAGOGISKA VERKSAMHETEN INNEBÄR:

  • Du kommer att undervisas i en mindre grupp.
  • Dina skoldagar organiseras så tydligt och förutsägbart som möjligt.
  • Med hjälp av din mentor, specialpedagog och övriga inom elevhälsan, kan du få stöttning i att träna hur skoldagarna kan bli mer hanterbara.
  • Din mentor kommer att följa upp dina studier med jämna mellanrum och återkopplar till dig och dina vårdnadshavare.

EFTER GYMNASIET
Efter avslutade gymnasiestudier är du väl förberedd för högre studier. Studera exempelvis till: beteendevetare, statsvetare, utredare, socionom, lärare, polis, journalist, copywriter eller jurist.