An regular image

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete, lärling

Barn- och fritidsprogrammet
På Barn- och fritidsprogrammet får du varje dag möta människor med olika behov och möjligheter. Det är ett roligt och aktivt program som passar dig som vill leda och lära ut till andra. Genom inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete utvecklar du kunskaper och färdigheter för att jobba exempelvis som barnskötare eller elevassistent

Finns i: Sollentuna och Solna