An regular image

Teknikprogrammet

Design och produktutveckling

Allt som vi använder i vår vardag är designat av någon; din mobiltelefon, ditt SL-kort, smartklockan, bussen du tar till skolan och lampan du släcker när du ska sova. Innovativ, bestående design, helt enkelt!

Här får du undersöka hur teknik tillsammans med design kan användas för att utveckla morgondagens produkter så att de blir smarta, miniatyriserade och användarvänliga.

Under utbildningen kommer du att lära dig grunderna i teknik, design, konstruktion, programmering och CAD. Du tränar både din analytiska och kreativa förmåga i en inspirerande miljö med kunniga och engagerade lärare.

EFTER GYMNASIET
Efter att du har avslutat dina gymnasiestudier är du väl förberedd för högre studier.

Exempel på yrken som du kan utbilda dig till är: designer, industridesigner eller produktutvecklare.

Genom att välja matematik 4 och fysik 2 som ditt individuella val får du även full behörighet att söka till civilingenjörsutbildningar.