An regular image

Teknikprogrammet

Information och medieteknik, Specialpedagogisk verksamhet

Järfälla gymnasiums teknikprogram med inriktning information och mediateknik erbjuder utbildning för dig som har diagnos inom AST (autismspektrumtillstånd).

Inriktningen är för dig som är intresserad av datorer, digital kommunikation, webbdesign, programmering, matematik och av teknikens roll i vår vardag.

DEN PECIALPEDAGOGISKA VERKSAMHETEN INNEBÄR:

  • Du kommer att undervisas i en mindre grupp.
  • Dina skoldagar organiseras så tydligt och förutsägbart som möjligt.
  • Med hjälp av din mentor, specialpedagog och övriga inom elevhälsan, kan du få stöttning i att träna hur skoldagarna kan bli mer hanterbara.
  • Din mentor kommer att följa upp dina studier med jämna mellanrum och återkopplar till dig och dina vårdnadshavare.

EFTER GYMNASIET
Efter att du har avslutat dina gymnasiestudier är du väl förberedd för högre studier.

Exempel på yrken som du kan utbilda dig till är: systemvetare, systemutvecklare, webbdesigner, nätverkstekniker, datatekniker eller civilingenjör.