An regular image

El- och energiprogrammet

Elteknik

Lär dig installera och reparera elanläggningar, larm och system för TV och datorer.

HÄR LÄR DU DIG:

 • Utföra elinstallationer i bostäder, kontor, affärer och industrier
 • Felsökning och reparation i elektriska anläggningar
 • Bygga elcentraler och apparatskåp
 • Utföra belysningsstyrningar med reläteknik
 • Installation av datornät
 • Dokumentation av elektriska anläggningar
 • Installation med KNX och intelligenta styrsystem
 • Inbrottslarm och brandlarmsystem
 • Kommunikationsteknik och fiberteknik
 • Passersystem
 • Ritningsläsning och uppbyggnad av ritningar i CAD program.
 • APL och gymnasiearbete

EFTER GYMNASIET
En yrkesexamen från ett yrkesprogram ger möjlighet att studera på yrkeshögskola som har ett- och tvååriga eftergymnasiala utbildningar med praktik. Utbildningen erbjuder även grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Exempel på yrken som du kan arbeta med: installations-, hiss-, el-, kontaktlednings- och larmtekniker samt hissmontör.