An regular image

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

Samhälle (specialpedagogisk anpassning), SASAM: Det här är programmet för dig som vill förstå mer om samhället och världen. Här får du bland mycket annat diskutera och fundera över makt, ekonomiska villkor och miljöpåverkan. Inriktningen ska ge dig kunskaper om samhällsstrukturer och människors villkor. Efter gymnasiet är du väl förberedd för högskolestudier. Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen samhällsvetenskap kan vara: Journalist, lärare, jurist, statsvetare, polis, socionom eller psykolog. På vårt samhällsvetenskapsprogram läser du gymnasiekurser i anpassad studiemiljö i mindre grupp. Ni har ett hemklassrum med en bestämd plats och en egen dator samt en tät mentorskontakt. Pedagogiskt arbetar vi med NPF-anpassningar både på individ- och gruppnivå. Planeringen av utbildningen sker på individnivå.