An regular image

Introduktionsprogram

Programinriktat val

Programinriktat val (IMV) är inriktningen är för dig som var nära att bli behörig. Målet är att på kort tid ge dig behörighet till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program. För att få gå programinriktat val behöver du:

· Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska + tre andra ämnen

· Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik ELLER engelska + fyra andra ämnen