An regular image

Introduktionsprogram

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion (IMY) Inriktningen är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning men som saknar de godkända betygen som krävs för att gå på programinriktat val eller på ett nationellt yrkesprogram. Du läser ämnen från grundskolan och kurser från det nationella yrkesprogrammet (fordonsteknik respektive husbyggnad).