An regular image

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ (IMA) Inriktningen är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar de godkända betyg som krävs för att komma in på ett yrkes- eller högskoleförberedande program. Individuellt alternativ anpassas efter dina behov under 1 - 3 år. Inga behörighetskrav finns.