Våga välja efter ditt intresse!

Hitta oss på kartan
Föräldrar, syskon och kompisar kommer med råd och åsikter om vad du ska välja för att välja rätt. Råden stämmer inte alltid, vilket faktiskt kan betyda att du gör ett val som blir rätt för andra, men inte för dig. 

Hur gör du ditt gymnasieval? Om du väljer utbildning efter ditt intresse så kommer studierna att gå lättare. Och det allra viktigaste är att gå klart gymnasiet. 

Skolverket kommer till Gymnasiemässan och pratar om myter och fördomar, könsstereotypa val och faktorer som påverkar. Bli bättre på att välja rätt för just dig! Bli valkompetent!

Föredragshållare: Skolverket

Scenen - C8