Vilka råd ger du som förälder och hur fungerar gymnasieskolan idag?

Som förälder har du stor påverkan på ditt barns gymnasieval. Vilka råd ger du och hur fungerar gymnasieskolan idag? Är det viktigt att ”hålla alla dörrar öppna”? Hur gör man det? 

Skolverket berättar om hur du som förälder kan tänka kring valet till gymnasiet tillsammans med din ungdom.

Föreläsare: Skolverket