kille och tjej jobbar

Här hittar du alla 18 nationella gymnasieprogrammen

Yrkesprogram

Det finns tolv yrkesprogram och de syftar främst till att förbereda dig för arbetslivet eller vidare studier på yrkeshögskola. Ett yrkesprogram ger generellt inte högskolebehörighet, men det går att uppnå om du väljer till rätt kurser. Läser du ett yrkesprogram ingår minst 15 veckors praktik. Inom yrkesprogrammen kan du välja att gå en lärlingsutbildning, där minst hälften av din utbildning genomförs på en eller fl era arbetsplatser. Du får då handledning i en miljö som ger kunskap, erfarenhet och goda kontakter i branschen – men det krävs att du tar mycket eget ansvar. Även denna utbildning leder till en yrkesexamen, och du kan välja att läsa fler kurser för att dessutom få grundläggande högskolebehörighet.

För att vara behörig till de tolv yrkesprogrammen krävs att du har godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk, engelska och matematik. Dessutom måste du ha minst godkänt betyg i ytterligare fem ämnen, vilka spelar ingen roll.

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET [BF]
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET [BA]
EL- OCH ENERGIPROGRAMMET [EE]
FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET [FT]
FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET [FS]
HANTVERKSPROGRAMMET [HV]
HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET [HT]
INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET [IN]
NATURBRUKSPROGRAMMET [NB]
RESTAURANG- OCH LIVSMEDELS PROGRAMMET [RL]
VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET [VF]
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [VO]

Läs mer om yrkesprogrammen här

Högskoleförberedande program

Det finns sex högskoleförberedande program, samtliga med syfte att förbereda dig för högskolestudier. På dessa utbildningar ingår ingen praktik. Studierna leder fram till en högskoleförberedande examen. Sedan 2009 finns även riksrekryterande spetsutbildningar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap och humaniora. Spetsutbildningarna ska stimulera kunskapsutvecklingen hos de elever som har extra goda förutsättningar, bland annat genom att de får läsa kurser vid universitet eller högskola.

För att vara behörig till de sex högskoleförberedande programmen krävs att du har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Dessutom måste du ha minst godkänt betyg i ytterligare nio ämnen, vilka dessa ämnen varierar beroende på vilket program du väljer.

EKONOMIPROGRAMMET [EK]
ESTETISKA PROGRAMMET [ES]
HUMANISTISKA PROGRAMMET [HU]
NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET [NA]
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET [SA]
TEKNIKPROGRAMMET [TE]

 

Läs mer om högskoleförberedande program här